FINAL FANTASY The Preludes since 1987

Posted on

Download FINAL FANTASY The Preludes since 1987

Size : 131MB
FINAL FANTASY The Preludes since 1987

 

Composed by Nobuo Uematsu.

 

Tracklist


01 Prelude (FINAL FANTASY)
02 Prelude (FINAL FANTASY PS Ver.)
03 Prelude (FINAL FANTASY II)
04 Prelude (FINAL FANTASY II PS Ver.)
05 Prelude (FINAL FANTASY III)
06 Prelude (FINAL FANTASY III DS Ver.)
07 Prelude (FINAL FANTASY IV)
08 Prelude (FINAL FANTASY IV DS Ver.)
09 Prelude (FINAL FANTASY V)
10 Prelude (FINAL FANTASY VI)
11 Prelude (FINAL FANTASY VII)
12 The Loser (FINAL FANTASY VIII)
13 Prelude (FINAL FANTASY IX)
14 Prelude (FINAL FANTASY X)
15 Prelude (FINAL FANTASY XI)
16 Prelude – Remembrance (FINAL FANTASY XIV BEFORE METEOR)
17 Prelude – Rebirth (FINAL FANTASY XIV A REALM REBORN)
18 Prelude – Discoveries (FINAL FANTASY XIV A REALM REBORN)
19 Prelude – Wedding (FINAL FANTASY RECORD KEEPER)
20 Prelude (FINAL FANTASY Series) – Title BGM (THEATRHYTHM FINAL FANTASY)
21 Prelude (FINAL FANTASY Series) – First Demo Screen BGM (THEATRHYTHM FINAL FANTASY)
22 Prelude (FINAL FANTASY Series) – Configuration Screen BGM (THEATRHYTHM FINAL FANTASY)
23 Fragment of Memory (Chocobo no Fushigi na Dungeon Tokiwasure no Meikyuu)
24 The Prelude from FINAL FANTASY I (Chocobo to Mahou no Ehon Series)
25 Shizuka (SQUARE ENIX MUSIC)

The post FINAL FANTASY The Preludes since 1987 appeared first on Fuwaost.